Start | Historik | Företaget | Sortiment | Återförsäljare | Stenprover | Kort om porfyr | Mässor & Marknader | Länkar

Kort om porfyr

  Älvdalsporfyren har olika färg och namn, allt efter fyndplats tex. Blybergsporfyr, Väsaporfyr, Brunnsbergsporfyr, m m. Än i dag upptäcks nya färgvarianter vanligtvis vid nya vägbyggen.
Porfyren finns inom ett femton kvadratmil stort område.
 
 


  • Den är en vulkanisk bergart.
  • Den har hårdhet 7 enligt Mohs hårdhetsskala (Diamant har 10).
  • Den finns i olika färgkombinationer.
  • Den innehåller kristalliska strökorn av kvarts, fältspat och glimmer.
 
info@porfyrcenter.se